logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

Savjetovanje

 

Časopis "Pravo u gospodarstvu"

Časopis za gospodarsko-pravnu teoriju i praksu

casopisČASOPIS je važan i koristan alat svim pravnicima i onima koji se tako osjećaju!
Redovito izlazi od 1. listopada 1962., kada je bio prvo glasilo te vrste u ondašnjoj državi. U početku – prvenstveno „glasnik“ pravnika u gospodarstvu, vremenom je postao nezaobilazno stručno štivo za sve pravnike, u gospodarstvu i/ili vezane uz gospodarstvo, kao i one u sudovima, upravi. Specijalističke kaznenopravne teme u časopisu rijetke su, osim onih od općeg značaja.
Savez već preko pola stoljeća, od 1962, kao i Časopis, redovito organizira proljetno savjetovanje u Opatiji – SUSRET PRAVNIKA.

 

Upute autorima

  
Časopis  Pravo  u  gospodarstvu  objavljuje  radove  iz  područja  pravnih  znanosti i struke. Uredništvo  prima  ponajprije  neobjavljene  radove.  Autori  zadržavaju  autorska  prava  za članke objavljene  u  časopisu,  a časopisu daju pravo  objavljivanja,  kako  u  tiskanom,  tako  i  u elektroničkom obliku. Radove prihvaćene ili objavljene u Časopisu autor smije objaviti u drugoj publikaciji uz suglasnost Uredništva, te naznaku prethodne objave u Časopisu.
Radovi se dostavljaju u Microsoft Word formatu elektroničkom poštom.  Uz  naslov  rada  treba  navesti  ime i prezime autora, stručni/znanstveni stupanj  i mjesto autorova zaposlenja (koje se na zahtjev može u objavi izostaviti). Uz recenziju, radovi se razvrstavaju  u  sljedeće kategorije:  
1) izvorni  znanstveni  rad  - odlikuje se  izvornošću  zaključaka,  ili  iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno  koncipiranog i provedenog istraživanja;  
2) pregledni znanstveni  rad  - sadrži  temeljit  i  obuhvatan  kritički pregled problematike, bez značajnije  izvornosti rezultata;
3) prethodno znanstveno priopćenje - rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti znanstvenog rada, te
4) stručni  rad  -  rad  koji  sadrži  znanja  i  iskustva  relevantna  za  određenu  struku,  ali  nema  obilježja znanstvenosti.
  
Preporučeni sinopsis  od  najviše  deset  redaka, popis (do pet) ključnih riječi.
Uz  tekst  se  navode  bilješke  kojima  se  dopunjuje  tekst  te  daju  cjeloviti  podaci  o  korištenoj  literaturi,  koja  se  ne  objavljuje  zasebno.
Prikazi knjiga, osvrti i ocjene ne podliježu recenziji, a u pravilu ne dulji od  osam kartica.
Uredništvo pridržava pravo prilagodbe rada općim pravilima uređivanja časopisa i standardu  hrvatskog  jezika.  Rukopisi  se  ne  vraćaju.

 

Urednikova riječ uz PUG 5/20

Cijenjeni pretplatnici i svi čitatelji,

Vrijeme zastoja i nova/stara realnost

Urednikovu riječ u prošlom broju Časopisa posvetili smo vremenu zastoja. Uz ostale zastoje, na kraju smo komentirali one provocirane dvama interventnim zakončićima, koji su uzor kako ne treba pisati zakone i ponadasve obrazloženja uz njihove prijedloge koji se upućuju vrijednim saborskim djelatnicima. Riječ je, dakako, o dvama travanjskim zakonima s područja ovrhe, na novčanim sredstvima na računu i onom drugom. Zakonska intervencija bila je uslijedila zbog 'posebnih okolnosti'. Saznajemo da Vlada ne namjerava produljivati jednom već za jedno tromjesečje produljene zakone. Za to, uostalom, nema ni zakonsko ovlaštenje.

Zahvaljujući tome što već tri godine imamo Zakon o procjeni učinaka zakona, možemo, nakon prethodne procjene očekivanih učinaka i ovih zakona, radoznalo očekivati analizu ostvarenih učinaka, te rezultate naknadne procjene, nakon dvije godine!

Iz dikcije odredbe o posebnim okolnostima, naročito onoga drugog, desetak dana kasnijeg zakona, koja posebne okolnosti, određujući njihov tajming, vezuje uz virusnu pandemiju, te ih definira kao stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu – moglo bi se zaključiti da 18. listopada pandemija odlazi u prošlost. Nažalost, usprkos imperativnoj zakonskoj odredbi („Posebne okolnosti … trajat će tri plus eventualno tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona“) - pandemija nam još ostaje, pa je u ovom trenutku neizvjestan i način (samo način!) održavanja našega 58. Susreta pravnika.

I ne samo to, uz još trajuću virusnu pandemiju očekuje se ovršna endemija (koliko se zna, samo je u našoj zemlji uvedena ova ovršna pandemijska mjera). Prema procjenama iz javnobilježničkih krugova, u blokadi bi se preko noći moglo naći oko 400.000 građana. Uz rekordni pad BDP-a u drugom tromjesečju od 15,1 posto i očekivani gubitak radnih mjesta (samo se u sektoru turizma predviđa gubitak preko 60.000 radnih mjesta), korak smo do realizacije prognoza o crnoj jeseni – piše JL. No, socijalna komponenta ne zanemaruje se. Tako, sugovornici iz Vlade kažu da Vlada razrađuju scenarije (u nas u posljednje vrijeme ništa bez – scenarija!) za što bezbolniji prijelaz s potpunih obustava ovrha na njihovo vraćanje. Pri tome će se nastojati i da se što manje oštete vjerovnici. Čini se tako da možemo očekivati operetni scenarij – zadovoljni i dužnici i vjerovnici. Živi bili pa vidjeli. Usprkos tome što uz stotine tisuća novih ovrha slijedi i deblokada blokade blokada.

I zastoj u realizaciji našega odgođenog proljetnog Susreta pravnika bliži se kraju, te se očekujemo susresti početkom jeseni, 24. i 25. rujna, ovako ili onako.

Nedvojbeno su i teme Susreta 'zaražene' pandemijskim virusom, jednako kao i one u člancima-priopćenjima objavljenim u ovom broju Časopisa.

Jedna od tema vezana je i uz odgođeno donošenje novoga Ovršnog zakona, baš uz problematiku naplate na novčanim sredstvima, te položaja i odgovornosti financijskih institucija pri tome. Blizu tome je i druga tema, s razradom provedbe odlazećih interventnih zakona, te uz obradu 'univerzalno važnog pitanja' vezanog uz vremenski način primjene odjelskih stajališta sudova.

No najnovije vijesti govore o izradi i predlaganju jednoga jedinstvenog Ovršnog zakona, čak i uz mogućnost izostavljanja Financijske agencije u provedbi ovrhe. Nadati se da to nije rezultat sporova koji su posljednjih godina učestali zbog propusta u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima na računima kod banaka.

U svakom slučaju, sve to i mnogo drugoga čini još neophodnijim naš Susret i razmjenu informacija, misli i prijedloga. U nadi da će sve to netko i čuti, pročitati i da će biti od šire koristi.

Sve dotle – doviđenja i/ili do slušanja uz gledanje na 58. SUSRETu PRAVNIKA, u Zagrebu s mislima na Opatiju, 24. i 25. rujna! O temama i organizacijskim detaljima informacije su i na koricama ovog broja Časopisa i na našoj web stranici.

Vaš Urednik.

 

 


Skinite narudžbenicu za pretplatu na časopis "Pravo u gospodarstvu".

Ako na računalu nemate instaliran Acrobat Reader, možete ga preuzeti sa ovih stranica.

Sadržaji brojeva časopisa od 2000. godine

2006 / 5

2006 / 6

2007 / 1

2007 / 2

2007 / 3

2007 / 4

2007 / 5

2007 / 6

2008 / 1

2008 / 2

2008 / 3

2008 / 4

2008 / 5

2008 / 06

2009 / 01

2009 / 02

2009 / 03

2009 / 04

2009 / 05

2009 / 06

2010 / 01

2010 / 02

2010 / 03

2010 / 04

2010 / 05

2010 / 06

2011 / 01

2011 / 02

2011 / 03

2011 / 04

2011 / 05

2011 / 06

2012 / 01

2012 / 02

2012 / 03

2012 / 04

2012 / 05

2012 / 06

2013 / 01

2013 / 02

2013 / 03

2013 / 04

2013 / 05

2013 / 06

2014 / 01

2014 / 02

2014 / 03

2014 / 04

2014 / 05

2014 / 06

2015 / 01

2015 / 02

2015 / 03

2015 / 04

2015 / 05

2015 / 06

2016 / 01

2016 / 02

2016 / 03

2016 / 04

2016 / 05

2016 / 06

2017 / 01

2017 / 02

2017 / 03

2017 / 04

2017 / 05

2017 / 06

2018 / 01

2018 / 02

2018 / 03

2018 / 04

2018 / 05

2018 / 06

2019 / 01

2019 / 02

2019 / 03

2019 / 04

2019 / 05

2019 / 06

2020 / 01

2020 / 02

2020 / 03

2020 / 04

2020 / 05

 

 

Impressum

Izdavač:

Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu
MBS 3283585 Zagreb, Križanićeva 16/IV, tel/fax: (01) 4614 890

Glavni urednik:
mr. sc. Miljenko Giunio, Zagreb / Zavala

Urednici:
prof. dr. sc. Marko Baretić, Zagreb
dipl. pravnik Ivica Crnić, Zagreb
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Petar Miladin, Zagreb

- iz inozemstva (dopisni):
prof. dr. sc. Tomislav Borić (Pravni fakultet Sveučilišta u Grazu),
prof. dr. sc. Šime Ivanjko (Pravni fakultet Sveučilišta u Mariboru)

Nakladničko Vijeće:
Akademik Jakša Barbić / Zagreb
prof. dr. sc. Petar Klarić / Zagreb
prof. dr. sc. Mihajlo Dika / Zagreb
prof. dr. sc. Dragan Bolanča / Split
prof. dr. sc. Jozo Čizmić / Split
prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc / Rijeka
prof. dr. sc. Damir Klasiček / Osijek
dr. sc. Srđan Šimac / Zagreb

Prijevod sažetka na engleski:
Sandra Obuljen, dipl. iur.

Žiro-račun:
2360000-1101452394 kod Zagrebačke Banke d.d., Zagreb

IBAN:
HR3523600001101452394

OIB:
94225628059

Časopis izlazi 6 puta godišnje

Pretplata:
700,00 Kn + PDV, za inozemstvo 1.400,00 Kn

Tisak:
Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14.

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email