logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2001 / 4

3 PROSLOV

referati

7  NADZORNI ODBOR U DRUŠTVU KAPITALA S PREDSTAVNIKOM RADNIKA KAO OBVEZATNIM ČLANOM, Jakša Barbić

47 ODGOVORNOST ZDRAVSTVENE USTANOVE I ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA ZA ŠTETU, Petar Klarić

87 ISPUNJENJE PRAVNIH POSLOVA NAKON OTVARANJA STEČAJNOGA POSTUPKA, Mihajlo Dika

111 POLOŽAJ RAZLUCNIH VJEROVNIKA NAKON REFORME STEČAJNOGA PRAVA, Andrija Eraković

138 HRVATSKI OPĆI POREZNI ZAKON, Olivera Lončarić-Horvat

168 INTERESNA STRUKTURA NOVELE ZAKONA O RADU, Željko Potočnjak

188 AKTUALNA PITANJA PRIMJENE SREDSTAVA OSIGURANJA, Jožica Matko-Ruždjak

211 PROVEDBA REVIZIJE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE, Josip Colić

priopćenja

231 PRIMJENA STRANOG PRAVA - KAKO I KADA?, Damir Klasiček

234 INSIDER TRADING - HRVATSKI PROPISI U USPOREDBI S PROPISIMA EUROPSKOG PRAVA, Edita Čulinović-Herc

250 KLAUZULE S PAUŠALIZIRANIM ZAHTJEVIMA ZA NAKNADOM ŠTETE, Petar Miladin

259 UGOVOR O UPRAVLJANJU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU, Hrvoje Markovinović

273 UGOVOR O SLUŽBI - NOVI IMENOVANI UGOVOR? - Ivana Grgurev

282 OSIGURANJE ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTAVA KAPITALA, Mia Popović

291 PRAVO NA ŠTRAJK I OGRANIČENJE TOG PRAVA U SVJETLU PRAKSE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, Renata Gerkman-Rudec

302 PREDSTAVLJA LI UGOVOR O FIDUCIJARNOM OSIGURANJU GOTOVINSKI POSAO U SMISLU ČLANKA 140. STEČAJNOG ZAKONA?, Hrvoje Vukić

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email