logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2010 / 1

I UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1 JAMSTVO PRAVA VLASNIŠTVA U PRAKSI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA, Aldo Radolović

43 SKUPNO VLASNIŠTVO - POSEBNO O ZAJEDNIČKOJ PRIČUVI, HrvojeKačer

85 VLASNIŠTVO "TURISTIČKOG ZEMLJIŠTA" DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, Desanka Sarvan

123 RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA, Jadranko Jug

167 SOLIDARNE OBVEZE, Ivo Grbin

211 ODGOVORNOST ZA DRUGOG, Đuro Sessa

247 TRGOVAČKI UGOVORI I TRGOVCI U ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA, Hrvoje Momčinović

273 ODGOVORNOST ČLANOVA ORGANA DIONIČKOG DRUŠTVA ZA ŠTETU POČINJENU DRUŠTVU I VJEROVNICIMA DRUŠTVA, Jakša Barbić

337 AKTUALNOSTI RADNIH ODNOSA - GOSPODARSKA KRIZA I POLOŽAJ STRANAKA UGOVORA O RADU, Darko Milković

403 ZAHTJEV ZA MIRNO RJEŠENJE SPORA PREMA DRŽAVI, OSIGURATELJU, POSLODAVCU I NAKLADNIKU, Ivica Crnić

449 TEMELJNE ODREDNICE NOVOG ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU, Dragan Medvedović

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email