logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2002 / 2

referati, priopćenja, rasprava

5 ZAKON 0 ARBITRAŽI, Siniša Triva

35 UGOVOR 0 ARBITRAŽI, Hrvoje Sikirić

58 NOVE GRANICE ARBITRABILNOSTI PREMA ZAKONU O ARBITRAŽI, Alan Uzelac

78 DRŽAVNI SUD I ARBITRAŽA PREMA NOVOM ZAKONU O  ARBITRAŽI, Miljenko Giunio

100 NEKE DILEME VEZANE UZ MOGUĆ RAZVOJ SECI ARBITRAŽE I POLOŽAJ INSTITUCIONALNIH ARBITRAŽA, Krešimir Puharič

sudska praksa

105 SUDSKA PRAKSA, Hrvoje Momčinović

objave

120 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DIONIČARSKIH DRUŠTAVA - METALMINERAL d.d.

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email