logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2012 / 2

članci

457 KRITIČKI OSVRT NA PROVEDBU DIREKTIVE 2011/7/EU U HRVATSKO PRAVO, Zvonimir Šafranko

480 TRANSFORMACIJA JAVNIH NACIONALNIH TELEKOM OPERATORA U TRGOVAČKA DRUŠTVA, Justina Bajt

514 FOND ZA ZAŠTITU ULAGATELJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Morana Derenčinović

539 ZLOUPORABA ILI INHERENTNOST U PRAVU EU, Barbara Barbić

566 NEISPLATA PLAĆE POSLODAVCA KAO KAZNENO DJELO, DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, Zorislav Kaleb

588 PROVEDBA OVRHE RADI NAPLATE NOVČANE BRUTO TRAŽBINE PO OSNOVI RADNOG ODNOSA - ZATEZNE KAMATE, Tomislav Strniščak

600 OSVRT NA PRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM SPORAZUMU ACTA, Dragan Zlatović

judikati pod povećalom

615 O PRAVU SUDACA OPĆINSKIH SUDOVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE ZA OBAVLJANJE PASIVNIH DEŽURSTAVA ZBOG POTREBA IZVANPARNIČNIH POSTUPAKA PREMA OBITELJSKOM ZAKONU, Dinko Jakelić

osvrt na domaću i poredbenu sudsku praksu

622 PRAVNI UČINCI POSREDNIKOVE INTERESNE ISPREPLETENOSTI, Antun Bilić

pregled članaka u 2011.

638 PUG 2011. - PREGLED AUTORSKIH TEKSTOVA

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email