logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2001 / 3

članci

3 OSNOVNO O PROBLEMATICI DIOBE DRUŠTAVA U STATUSNOM PRAVU Saša Prelič

21 OPĆI PRIKAZ I OCJENA UNIDROIT KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM FINANCIJSKOM LEASINGU, Ratko Miklaušić

46 ZATEZNE KAMATE I VALUTNA KLAUZULA U TUMAČENJU MINISTARSTVA FINANCIJA, Miljenko Giunio

59 ODREĐIVANJE DOPUŠTENIH I ZABRANJENIH UGOVARANJA U PRAVU ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA, Ivica Pezo

79 POSEBNO (DOPUNSKO) KAZNENO ZAKONODAVSTVO REPUBLIKE HRVATSKE, Šime Pavlović

113 ODBACIVANJE TUŽBE U PARNIČNOM POSTUPKU, Mladen Pavlović

iz prakse za praksu

131 PRAVNA ZAŠTITA POTROŠAČA KOD PRODAJE OD VRATA DO VRATA, Dragan Zlatović

143 PONIŠTENJE PRETVORBE "LUKE RIJEKA" D. Lambaša

sudska praksa

149 SUDSKA PRAKSA, Hrvoje Momčinović

nove knjige

170 PRIKAZ KNJIGE: MARKO PAVLIHA: PREVOZNO PRAVO, Dragan Bolanča

173 PRIKAZ KNJIGE: prof. dr. sc. FRANJO BAČIĆ i mr. sc. ŠIME PAVLOVIĆ: KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO, Miljenko A. Giunio

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email