logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2014 / 3

559 UREDNIKOVA RIJEČ

institucije EU i aplikacija prava EU

561 NOVI SAZIV EUROPSKOG PARLAMENTA ANTE PORTAS, Renata Gerkman Rudec

583 NEPRIRODNA I NEUSTAVNA POZICIJA HRVATSKOGA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U POSTUPKU PROVEDBE EU UHIDBENOG NALOGA, Miljenko A. Giunio

međunarodno privatno pravo

601 PRINCIP NAJBLIŽE VEZE U KOLIZIJSKOM UGOVORNOM PRAVU, Marija Krvavac

postupak i alternativno rješavanje sporova

617 EUROPSKI POSTUPAK ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI I USPOREDBA SA HRVATSKIM ZAKONOM, Ksenija Flack-Makitan

631 NEKE ZNAČAJKE POSEBNIH METODA DOSTAVE U PARNIČNOM POSTUPKU, Dinka Šago

647 MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA U REPUBLICI SRBIJI, Vesna Bilbija

osiguranje tražbina i osiguranje od rizika

659 PREDMET JAMSTVA ZA KOJE SE OBVEZE MOŽE JAMČITI?, Tomislav Jakšić

685 NAČELO PREDNOSNOG REDA UPISA SUDSKIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH OSIGURANJA TRAŽBINA NA POKRETNINAMA I PRAVIMA, Zrinka Radić

701 ULOGA POSREDNIKA U OSIGURANJU U ZAŠTITI OSIGURANIKA, Šime Ivanjko

državne potpore

713 O NOVOM ZAKONU O DRŽAVNIM POTPORAMA, Jelena Čuveljak

stečaj

725 TROŠKOVI OSOBNOG STEČAJA - NEURALGIČNA TOČKA SUSTAVA, Dejan Bodul

nekretnine

739 NOVE MOGUĆNOSTI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU, Zorislav Kaleb

obrt

749 NOVI ZAKON O OBRTU, Marinko Đ. Učur

 

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email