logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2017 / 3

337 UREDNIKOVA RIJEČ

članci - priopćenja uz 55. susret pravnika

339 ZAŠTITNE MONETARNE KLAUZULE U SVJETLU SLOBODA KRETANJA KAPITALA I PREKOGRANIČNIH PLAĆANJA EU, Kristijan Poljanec

363 PRAVNI OKVIR OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRIJEVOZA PUTNIKA U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU U RH S POSEBNIM OSVRTOM NA AUTOTAKSI PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE VOZILA S VOZAČEM, Jasenko Marin

393 PRETHODNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA – NOVI INSTITUT U JAVNOJ NABAVI, Ivan Šprajc

409 PREDSTEČAJNA NAGODBA – NOVA PRAVILA, STARE NAVIKE, Jelena Čuveljak

431 OPOZIV ČLANA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Ratko Brnabić

451 PONIŠTAJ ARBITRAŽNOG PRAVORIJEKA - POUKE KARLOVAČKOG SLUČAJA, Miljenko A. Giunio

475 ODGOVOR NA ŽALBU I REVIZIJU - (NE)POTREBNI PARNIČNI INSTITUTI?, Damir Jelušić

485 RAZVOJ MOBILIJARNOG OSIGURANJA U HRVATSKOM PRAVU, Zrinka Radić

507 UČINKOVITOST PROPISA - OSVRT NA EU REFIT PROJEKT, Renata Gerkman Rudec

525 MJERE ZA OSTVARIVANJE ZAJAMČENIH PRAVA RADNIKA KOD SLOBODE KRETANJA ZAPOSLENIKA U EU, Renata Pražetina Kaleb

545 PR IZNAVANJE INOZEMNE KVALIFIKACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REVIZIJE, Zorislav Kaleb

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email