logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2018 / 4

599 UREDNIKOVA RIJEČ


članci


603 OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA U SLUČAJU PODJELE DRUŠTVA, Hrvoje Markovinović

621 ZLOUPORABA PRAVA NA PRISTUP SUDU U KONTEKSTU INSTITUTA ZABRANE ZLOUPORABE PRAVA, Antun Bilić, Petar Miladin, Siniša Petrović

651 „ZAVRŠNA BILANCA“ POSTUPAKA PREDSTEČAJNIH NAGODBI, Dejan Bodul, Jakob Nakić

675 ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE PREMA DIREKTIVI EU 2016/943, Bernard Iljazović

687 PRIMJENA OECD-OVIH PRAVILA O TRANSFERNIM CIJENAMA KOMPARATIVAN PRIKAZ, Jelena Blagus

709 PRAVNE OSOBITOSTI TUŽBE NA UTVRĐENJE I KONSTITUTIVNE TUŽBE, Mladen Pavlović

739 OSIGURANJE OTPLATE STAMBENO-POTROŠAČKOG KREDITA - PRAKSA VEZANJA USLUGE I OBAVJEŠTAVANJE POTROŠAČA, Neven Kočila

761 RATNI BROD I OTVORENO MORE, Ante Jelavić

judikati pod povećalom

793 STATUS I SUDBINA NEUKNJIŽENE BRAČNE STEČEVINE TE DISONANTNI TONOVI U JUDIKATURI, Miljenko A. Giunio

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email