logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2000 / 5

referati

3 PRAVO DIONIČARA NA ISPLATU DIVIDENDE, Jakša Barbić

20 DENACIONALIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Petar Simonetti

57 PROBLEMATIKA VLASNIČKIH RIZIKA U TRANSAKCIJI FINANCIJSKOG LEASINGA, Ratko Miklaušić

72 KONCESIJE I DRUGI NAČINI POVJERAVANJA JAVNIH USLUGA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA, Marko Gjidara, Neven Šimac

96 OBJEKTIVNO I SUBJEKTIVNO PREINAČENJE TUŽBE, Mladen Pavlović

110 ODGOVORNOST ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETU KOJU PRETRPI PUTNIK U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PROMETU, Marko Baretić

iz prakse za praksu

124 UGOVOR O PRODAJI TRAŽBINA (E) I FAKTORING KAO NAČIN FINANCIRANJA Miljenko A. Giunio

133 ODREĐIVANJE GRANICE POMORSKOG DOBRA U LUKAMA JAVNOG PROMETA, Draško Lambaša

138 PROMJENE U HRVATSKOM KAZNENOM I PARNIČNOM POSTUPOVNOM ZAKONODAVSTVU, Vinka Longin Peš

147 RAZGRANIČENJE STVARNE NADLEŽNOSTI U RADNIM SPOROVIMA, Krunoslav Vukšić

reagiranja

155 ODVJETNIŠTVO U SENDVIČU IZMEĐU DVIJU ODLUKA USTAVNOGA SUDA RH, Miljenko A. Giunio

prikazi

161 VesnaTomljenović: POMORSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU I PROBLEM IZBORA MJERODAVNOG PRAVA, Dragan Bolanča

165 Vilim Gorenc - Vjekoslav Šmid: POSLOVNO PRAVO U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, Silvija Petrić

iz sudske prakse

170 SUDSKA PRAKSA, Hrvoje Momčinović

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email