logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2001 / 5

članci

4 ZAKON O ARBITRAŽI, Siniša Triva

33 NOVOSTI U SLOVENSKOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU, Aleš Galič

46 NEKA RAZMATRANJA O PODNESCIMA U PARNIČNOM POSTUPKU, Jozo Čizmić

60 GRANICE OVRHE - IMPLIKACIJE JEDNE PROKLAMACIJE, Miljenko Giunio

73 OSIGURANJE TRAŽBINE PRIVREMENIM MJERAMA U AUTORSKOM PRAVU, Borislav Blažević

88 INSTITUT KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU - DE LEGA LATA I DE LEGA FERENDA, Dragan Bolanča

100 TIPIČNI SASTOJCI UGOVORA O FRANCHIZINGU - DOZVOLJENI I ZABRANJENI SADRŽAJI KROZ PRIMJENU PRAVA ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA, Ivica Pezo

127  JE LI OŠTEĆENIKOVA KRIVNJA ISTOVJETNA S KRIVNJOM U GRAĐANSKOPRAVNOM SMISLU, Ivan Kaladić

sudska praksa

138 SUDSKA PRAKSA, Hrvoje Momčinović

nove knjige

162 MARKO PAVLIHA: "ZAVAROVALNO PRAVO", prikaz Dragan Bolanča

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email