logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2017 / 5

703 UREDNIKOVA RIJEČ


Referati s XXXI. savjetovanja Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse - Zagreb, listopad 2016.


705 TERET DOKAZIVANJA U RAZLIČITIM VRSTAMA PARNIČNIH POSTUPAKA, Dragan Katić

753 NIŠTETNOST UGOVORA - POSLJEDICE, ZASTARA I DRUGA SPORNA PITANJA, Jadranko Jug

793 RENTNI ZAHTJEVI, Dražen Jakovina

823 VIŠESTRUKO UGOVARANJE OTUĐENJA NEKRETNINE U SUDSKOJ PRAKSI, Tomislav Aralica

869 RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE (NEKRETNINA), Đuro Sessa

915 PRAVNA ZAŠTITA U JAVNOJ NABAVI - POSTUPOVNE ODREDBE I INSTITUCIONALNO USTROJSTVO DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, Goran Matešić

933 NEKI PROBLEMI PRIMJENE DIREKTIVE O KOLEKTIVNOM OTKAZIVANJU UGOVORA O RADU U HRVATSKOM ZAKONODAVSTVU I PRAKSI, Željko Potočnjak

983 POBIJANJE ODLUKA SKUPŠTINE ODNOSNO ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, Jakša Barbić

1061 PRAVO NA DOM U PRAKSI EUROPSKOG SUDA I DOMAĆIH SUDOVA, Damir Kontrec

1099 PRAVO NA DJELOTVORNO PRAVNO SREDSTVO I PRAVO NA ŽALBU - KONVENCIJSKI I USTAVNI ASPEKT U PRAKSI, Sandra Marković, Sanja Trgovac

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email