logo1 blank
leftbar

NOVOSTI

 

 

Sadržaj časopisa
2008 / 6

1073 UREDNIKOVA RIJEČ

referati

1075 JAVNI POREDAK KAO RAZLOG ZA PONIŠTAJ PRAVORIJEKA, Hrvoje Sikirić

1111 SUDSKA KONTROLA ARBITRAŽNOG PRAVORIJEKA - ZAKON O ARBITRAŽI I REFLEKSIJE DE LEGE FERENDA, Miljenko Giunio

1153 PRAVNA POMOĆ SUDOVA ARBITRAŽNIM SUDOVIMA, Aleksandra Maganić

1185 NEKE USPOREDBE O RJEŠAVANJU SPOROVA U PARNIČNOM I ARBITRAŽNOM POSTUPKU, Krešimir Sajko

1197 ARBITRAŽA I UGOVORI O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU, Boris Stanić

1225 KONVENCIJA UN O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE I ARBITRAŽA, Vladimir Pavić, Milena Đorđević

1262 NOVINE U IZVOĐENJU DOKAZA I DISCOVERY U MEĐUNARODNOJ TRGOVAČKOJ ARBITRAŽI, Richard H. Kreindler

1267 RJEŠAVANJE SPOROVA PREMA DVOSTRANIM UGOVORIMA O POTICANJU I ZAŠTITI STRANIH ULAGANJA KOJE JE SKLOPILA REPUBLIKA HRVATSKA - OTVORENA PITANJA, Eduard Kunštek

1285 BILATERALNI SPORAZUMI O POTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA U RH - POJAM "ULAGANJA", NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I TUMAČENJE UGOVORA, Kosjenka Krapac

1298 NOVOSTI U ARBITRAŽNOM PRAVU I MIRENJU U SLOVENIJI, Krešo Puharič

1309 SPORAZUMI O SURADNJI BEČKOGA MEĐUNARODNOG ARBITRAŽNOG SUDIŠTA (VIAC) S DRUGIM ARBITRAŽNIM USTANOVAMA, Werner Melis

1316 ARBITRAŽA U KINI S OSVRTOM NA ZAŠTITU INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, Gabriele Crespi Reghizzi

1323 PRAVNI ASPEKTI MIRENJA S MEĐUNARODNIM OBILJEŽJEM, Krešimir Sajko

1336 MEDIJACIJA U UPRAVNIM STVARIMA, Gordana Ristin

 

 

<<< Natrag na popis časopisa

 

© Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu | web by: seemplee
email